Ochrona środowiska.

przez | 30-04-2010

Sprzęt elektryczny i elektroniczny to szerokie pojęcie do którego można zaliczyć takie produkty jak: sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny, sprzęt audiowizualny, a także sprzęt oświetleniowy.

Produkcja i rozwój technologiczny urządzeń elektrycznych powoduje skrócenie okresu ich użytkowania z kilkunastu lat do kilku lat. Konsekwencją takich działań jest powstawanie coraz większej liczby odpadów po użytkowych. Aby temu zapobiec w każdej gminie w Polsce powinna być przynajmniej jedna firma, która zajmuje się zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Firmy recykling-owe, które zajmują się przyjmowaniem odpadów często  oferują bezpłatne przyjęcie do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jednak nie wszystkie firmy chcę bezpłatnie odbierać taki sprzęt. Najczęściej osoby fizyczne nie płacą za dostarczenie do punktu zbierania zużytej pralki lub lodówki, natomiast firmy, które chcą oddać zużyty sprzęt komputerowy taki jak np. monitory, drukarki, dyski twarde, muszą się liczyć z kosztami transportu oraz odbiorem takiego odpadu.

Aby nasze środowisko było czyste i abyśmy nie żyli na śmietniku należy zacząć segregować odpady począwszy od śmieci w koszu do zużytego sprzętu elektrycznego.

Dodaj komentarz